Product Stewardship

Nefyto heeft op 6 oktober 2006 de Product Stewardship Gedragscode vastgesteld. De bij Nefyto aangesloten ondernemingen hebben met de tekst van de Code ingestemd en een verklaring ondertekend de Code te zullen naleven.

Met de Product Stewardship Gedragscode willen de bij Nefyto aangesloten ondernemingen duidelijk maken waar zij voor staan en wat de normen zijn waaraan hun gedragingen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen mogen worden getoetst. Meer specifiek bevat de Code een beschrijving van de Nefyto missie en gedragsregels voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

In december 2011 zijn enkele wijzigingen doorgevoerd in hoofdstuk II van de Code. De bepalingen die ook door Verordening (EG) Nr. 1107/2009 (artikel 66, Reclame) worden benoemd, alsmede de bepalingen ten aanzien van vergelijkende reclame die ook in het Burgerlijk Wetboek staan zijn vervallen. Genoemde wettelijke bepalingen vallen niet meer onder het toezicht van het Toetsingscollege. Ter informatie zijn artikel 66 van Verordening (EG) Nr. 1107/2009 en de voorschriften over vergelijkende reclame uit het Burgerlijk Wetboek wel nog opgenomen in hoofdstuk III.

Op de naleving van de Gedragscode wordt toegezien door een onafhankelijk Toetsingscollege. De toegang tot het Toetsingscollege staat niet alleen open voor de ondertekenaars van de Code. Ook representatieve organisaties van de handel en van telers kunnen het Toetsingscollege om een uitspraak vragen.

Mocht u over de Product Stewardship Gedragscode vragen of opmerkingen hebben, dan nodigen we u van harte uit ons daarover te informeren.

U kunt de Product Stewardship Gedragscode hier downloaden.