Nefyto en Product Stewardship

Met Product Stewardship dragen Nefyto en de in Nefyto deelnemende bedrijven bij aan een zo verantwoord mogelijke omgang met gewasbeschermingsmiddelen, van de ontwikkeling van een nieuw middel tot aan het agrarisch eindproduct. Toetsbare onderdelen van Product Stewardship zijn opgenomen in de Gedragscode, die regels bevat voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik.

Product Stewardship is de leidraad voor het handelen van de in Nefyto vertegenwoordigde bedrijven en wordt dagelijks in praktijk gebracht.