Delen:

Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen

Met financiering vanuit het Productschap Tuinbouw is FNV Bondgenoten in 2008 een project gestart met als doel de kennis en de toepassing daarvan over veilig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen te vergroten. Dit moet worden bereikt door werknemers een samenhangende set van informatie en hulpmiddelen aan te bieden.
Aan het einde van het project (najaar 2009) zijn er diverse informatiemiddelen en ‘tools’ voor werknemers beschikbaar gekomen. Daarnaast wordt ernaar gestreefd dat informatie over oplossingen en “goede praktijken”, worden ingezet bij de arbocatalogi voor de agrarische sector.
Het veilig en gezond omgaan met gewasbeschermingsmiddelen is een belangrijk onderdeel van de Product Stewardship Gedragscode. Om deze reden neemt Nefyto actief deel aan de Stuurgroep van het project.