Delen:

Tripsvoorspeller voor preitelers

Nederlandse preitelers kunnen gratis gebruikmaken van de tripsvoorspeller, die beschikbaar wordt gesteld door de Nefyto-deelnemers Dow AgroSciences, Syngenta Crop Protection en Bayer CropScience. De tripsvoorspeller helpt de preitelers om bespuitingen uit te voeren op momenten dat deze het meest effectief zijn.

Trips is een insect dat in meerdere gewassen voorkomt en daar schade veroorzaakt. Vooral voor prei is trips de belangrijkste plaag en dan met name de larven van de trips. Deze zuigen de cellen van de prei leeg, waardoor er vlekken op de prei ontstaan en het product onverkoopbaar wordt.
Trips in prei is moeilijk waar te nemen en te bestrijden, doordat de eieren, larven en volwassen dieren diep in het gewas verscholen zitten.

Omdat de larven verreweg de meeste schade veroorzaken, zijn de zogeheten larvenpieken de beste momenten om effectief een bespuiting uit te voeren. Deze larvenpieken komen vijf tot acht keer per seizoen voor. Hoe warmer het seizoen, hoe meer pieken. De tripsvoorspeller werkt dan ook op basis van de gemiddelde etmaaltemperatuur vanaf 1 januari.
Telers kunnen zich via een website aanmelden en op basis van postcode wordt iedere teler 'gekoppeld' aan het dichtstbijzijnde weerstation. Twee keer per week krijgt de teler een fax of een e-mail met spuitadvies.
De tripsvoorspeller is een Beslissingsondersteunend Systeem (BOS), dat telers naast waarnemingen in het veld kunnen gebruiken om het juiste spuitmoment te kiezen. Het kan als bijkomend effect hebben dat er over het geheel genomen minder middel nodig is, wat weer ten gunste komt aan het milieu.

De tripsvoorspeller is rond 2005 geïntroduceerd en na een schoorvoetend begin maken nu vrijwel alle Nederlandse preitelers (gratis) gebruik van dit systeem. Het systeem is ontwikkeld en wordt onderhouden door Dacom. De service wordt gefinancierd door de genoemde Nefyto-deelnemers Dow AgroSciences, Syngenta Crop Protection en Bayer CropScience. Samen met de telersvakgroep hebben zij hiertoe het initiatief genomen.