Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Terugdringen emissie in fruitteelt

Nefyto-deelnemers Makhteshim Agan en Certis zijn samen het project 'Onze missie, minder emissie' gestart. Doel van het project is fruittelers bewust te maken van het belang van driftbeperkende maatregelen, om zo de emissie naar het oppervlaktewater te reduceren.
 
Makhteshim Agan en Certis zijn beiden toelatinghouder van een breedwerkend gewasbeschermingsmiddel dat al decennia lang op de markt is en wordt ingezet tegen onder meer schurft, bewaarziekten en vruchtboomkanker. Fruittelers gebruiken het middel het hele jaar door.
Zo'n 70 procent van de fruittelers heeft percelen die grenzen aan sloten. Dit vergroot het risico van normoverschrijdingen van het fungicide in het oppervlaktewater, doordat via drift tijdens het spuiten ongewenste emissie naar de sloot kan plaatsvinden. Daarom zijn sinds een aantal jaren via het etiket driftbeperkende maatregelen voorgeschreven. Dat kan met behulp van bijvoorbeeld een tunnelspuit of driftarme spuitdoppen.
 
De driftarme doppen die aanvankelijk op de markt verkrijgbaar waren, bleken soms problemen op te leveren. Dat kwam niet ten goede aan de populariteit van deze doppen. Met als gevolg dat de voorgeschreven driftbeperkende maatregelen nog niet in de gehele fruitteelt zijn doorgedrongen. Toch moet het, want de emissie naar het oppervlaktewater moet worden teruggebracht, zeker met het oog op de Kaderrichtlijn Water.
Om die reden zijn toelatinghouders Makhteshim Agan en Certis de samenwerking aangegaan om de bewustwording bij telers te stimuleren. Bovendien zijn er intussen betere driftarme doppen op de markt gekomen, iets wat niet bij alle fruittelers bekend is.
In de zogeheten winterlezingen voor de telers besteden Makhteshim Agan en Certis ruime aandacht aan de plicht tot driftbeperkende maatregelen en de technische mogelijkheden hiervoor.
 
Een goede gelegenheid om veel fruittelers te bereiken is de tweejaarlijkse Landelijke Fruitteelt Vakbeurs in Houten. Tijdens de beurs van 2012 hadden Makhteshim Agan en Certis, tussen de eigen stands in, een gezamenlijke stand gewijd aan het thema driftbeperking. Op deze stand was een demo-opstelling te zien van een standaarddop en een moderne driftarme (venturi) dop. Daarin was duidelijk te zien dat de nevel van de driftarme dop een grotere druppel heeft, die minder makkelijk wegwaait richting sloot. De stand met de demo-opstelling trok veel belangstelling van de bezoekers.
 
Verder hebben de beide Nefyto-deelnemers de samenwerking gezocht met PPO Randwijk en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO), om zo een breed draagvlak te krijgen voor de uit te dragen boodschap.
Samen met deze organisaties hebben Makhteshim Agan en Certis een enquête gehouden onder de leden van de NFO over het gebruik van driftarme doppen. Daaruit kwam naar voren dat de meeste gebruikers tevreden zijn, ondanks het feit dat het werken met driftarme doppen iets arbeidsintensiever is. Om verstoppingen te voorkomen, besteden gebruikers meer tijd aan het schoonmaken van de leidingen, filters en doppen en aan het aanmaken van de middelen.
Samenvattend kan worden geconcludeerd dat driftarme (venturi) doppen in de praktijk goed bruikbaar zijn. Door de enquête is meer inzicht gekregen in het gebruik van driftarme doppen. Het is nu van belang dat de positieve ervaringen worden gecommuniceerd, zodat in de praktijk de driftarme dop algemeen zal worden geaccepteerd.
Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl