Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: ludieke actie voor de bijen

Tijdens de winterlezingen voor de voorlichters en distributeurs heeft Nefyto-deelnemer Makhteshim-Agan een ludieke actie gehouden waarmee zij aandacht vroeg voor de bijen. De deelnemers ontvingen een cadeaupakketje dat de naam 'Bijblijvertje' kreeg.
 
Het ging in totaal om 900 pakketten, met daarin een pot honing, een handdoek en een theedoek. Op die manier wilde Makhteshim-Agan nog eens de aandacht vestigen op zorgvuldig gebruik van insecticiden, met name de insecticiden die neonicotinoïden bevatten. Deze zijn in verband gebracht met een verhoogde wintersterfte bij bijen, hoewel daar nog geen definitief uitsluitsel over is.
Van belang is in ieder geval dat middelen op basis van neonicotinoïden, waarvan Makhteshim-Agan ook een middel in haar pakket heeft, niet worden gebruikt in gewassen die bloeien of nog gaan bloeien. Hoewel dit alom bekend is bij distributeurs en telers, wilde Makhteshim-Agan hier toch nog eens de aandacht op vestigen met deze ludieke actie, die zeker op prijs werd gesteld door de aanwezigen. Het was ook de winter na het jaar van de bij, dus dit was tegelijk een mooie aanleiding.
Het uitdelen van de cadeaupakketjes tijdens de winterlezingen bracht op een positieve manier het zorgvuldig gebruik van middelen onder de aandacht. De discussie rond de verhoogde bijensterfte leeft zeker bij de distributeurs en telers. Ook laatstgenoemden zijn zich zeer bewust van de bijenproblematiek, mede doordat imkers hun bijenvolken op het land van agrariërs hebben staan.
 
 
Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl