Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Handige apps voor teler en adviseur

Nefyto-deelnemer Bayer CropScience heeft inmiddels vijf handige apps gelanceerd. Deze apps voorzien telers en adviseurs via hun smartphone snel van de gewenste, actuele informatie voor het optimale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In de toekomst zullen meer apps volgen.
 
De apps vallen onder de paraplu van de zogeheten BayYou Services van Bayer CropScience. Deze services stellen telers in staat om veiliger, effectiever en rendabeler gewasbeschermingsmiddelen in te zetten. Andere voorbeelden van services die onder de BayYou Services vallen zijn de zogeheten PhytoBac® (voor de verwerking van afvalwater met restanten van gewasbeschermingsmiddelen), Bayer Dresscode (advies voor beschermende kleding) en Schoon uit de kas, een project rond zuivering van afvalwater uit de glastuinbouw.
 
Eén van de apps ondersteunt het gebruik van een herbicide van Bayer, bedoeld voor de aardappelteelt. Bepaalde aardappelrassen zijn in zekere mate gevoelig voor dit herbicide en geven een gewasreactie na toepassing. De gevoeligheid verschilt per ras.
Met behulp van de rasgevoeligheidsapp is per ras snel te zien in hoeverre een bepaald ras gevoelig is. Aan de hand van de kleuren groen, geel, oranje en rood geeft de app een inschatting van de kans op gewasreactie en de mate daarvan, voor loof en opbrengst.
Er wordt veel internationaal onderzoek gedaan naar deze rasgevoeligheid voor dit herbicide. Jaarlijks zijn er nieuwe resultaten bekend, die meteen in de app worden verwerkt. Daardoor beschikken teler en adviseur via deze app steeds over de meest actuele informatie.
 
De nuttige insecten-app geeft per insecticide aan wat het effect van een bepaald insecticide is op nuttige insecten. Dat betreft dertien, voor de land- en tuinbouw relevante nuttige insecten. De kleuren groen, geel, oranje en rood geven de mate van het effect aan. Ook kan de gebruiker meer informatie vinden over de toepassing van het nuttige insect in de teelt, dus welke schadelijke insecten door het nuttige insect worden bestreden.
 
Het productenboek van Bayer CropScience is ook via een app te raadplegen. Deze app is vooral bedoeld voor de adviseur, die doorgaans veel onderweg is en gebaat is bij mobiel verkrijgbare informatie.
 
Met behulp van de herbiciden-app kan een teler per soort onkruid snel uitzoeken welke herbicide het meest effectief is. Andersom kan ook: per herbicide kan de teler zien welke onkruiden ermee bestreden kunnen worden.
 
De meest recente app is de etiket-leeswijzer-app. De informatie op etiketten wordt steeds compacter. Zo worden niet alle gewassen opgesomd waarin een middel mag worden gebruikt, maar vooral gewasgroepen. Bijvoorbeeld steenfruit, pitfruit of vlinderbloemige groenbemesters. Via de etiket-leeswijzer-app kan de teler zien welke gewassen onder een gewasgroep vallen.
Voor veel middelen wordt op het etiket aangegeven in welke gewasstadia een middel mag worden toegepast of wanneer het middel het meest effectief is. Deze gewasstadia zijn gecodeerd volgens de zogeheten BBCH-schaal, die werkt aan de hand van nummers. Via de etiket-leeswijzer-app kan de teler per gewas zien welk BBCH-nummer bij welk stadium hoort.

Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl