Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Veilige en duurzame ontsmetting van aardappelpootgoed

Nefyto-deelnemer Bayer CropScience is medio 2013 gestart met een Product Stewardship campagne rond veilig en duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen voor de knolbehandeling van aardappelen.

De knolbehandeling dient als ontsmetting van het aardappelpootgoed. Hierbij wordt het pootgoed behandeld tegen op de knol aanwezige ziekten. Dat is met name Rhizoctonia solani, maar steeds vaker ook zilverschurft en fusarium.
Van oudsher gebeurt dit nog vaak met een poeder, ook droogontsmetter genoemd. Deze droogontsmetters worden, met name in bepaalde delen van het land, veelal nog handmatig toegepast. Meestal gebeurt dit tijdens het poten achterop de pootmachine.
 
Bayer CropScience vindt deze handmatige toepassing onwenselijk. Er is op deze manier een onnodig hoog blootstellingsrisico voor toepassers en omstanders, vooral vanwege het stof. Dit stof is grotendeels afkomstig van aanhangende grond aan het pootgoed, met daarin residuen van grondontsmetters. Door dit stof is er ook meer kans op emissie naar het oppervlaktewater, als gevolg van drift door wind.
Er zijn goede alternatieven, die veiliger en duurzamer zijn. Door middel van een Product Stewardship campagne wil Bayer CropScience deze alternatieven onder de aandacht brengen bij telers en hen stimuleren hiervoor te kiezen.
 
Voor droogontsmetters is goede, specifieke doseerapparatuur beschikbaar, die op de pootmachine kan worden gemonteerd. Stofvorming wordt hier tot een minimum beperkt. Ook geeft het een betere verdeling over de knollen en wordt over- of onderdosering voorkomen.

Een alternatief voor droogontsmetters is ontsmetting met behulp van een middel in vloeibare vorm. Van eventuele stofvorming is dan helemaal geen sprake meer. De toepassing van een vloeibaar middel vindt steeds meer opgang. Ook hiervoor is doseerapparatuur beschikbaar. Dat betreft vernevelapparatuur, vaak in combinatie met een rollenband. De toepassing van het ontsmettingsmiddel vindt plaats in een afgesloten ruimte, waardoor er geen contact is met de toepassers.
Klik hier voor de leaflet "Verantwoorde knolbehandeling van aardappelpootgoed".

 

 
 
Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl