Delen:

Knelpunten: beter voorkomen dan genezen

Producenten trekken in eerste instantie hun eigen plan om te bepalen welke gewassen en toepassingen zij aanvragen bij de toelating van hun producten. Daarnaast luisteren toelatinghouders natuurlijk ook naar wensen vanuit de markt, die aangeven dat bij de teelt van een bepaald gewas de toelating van hun product wenselijk is omdat er sprake is van een landbouwkundig knelpunt. Zo hebben de registratiedeskundigen van de bij Nefyto aangesloten bedrijven nauwe contacten met de Coördinatoren Effectief Middelenpakket van LTO Nederland en Plantum NL waarbij in goede samenwerking toelatingsaanvragen en toelatingen tot stand komen. Vaak wordt hierbij het instrumentarium benut in de vorm van dringend vereiste toelatingen, vrijstellingen, financiële bijdragen vanuit het Fonds Kleine Toepassingen etc.

Het is van belang dat knelpunten voor geïntegreerde gewasbescherming worden opgelost, maar natuurlijk is het nog mooier om het ontstaan van knelpunten te voorkomen. Nefyto participeert daarom actief  in het Platform Effectief Methoden en Middelenpakket en in de nauw daaraan gelieerde Expert groep om samen met de Plantenziektenkundige Dienst, de betrokken departementen, de vertegenwoordigers van LTO Nederland, Artemis, Plantum NL en Agrodis knelpunten te signaleren voordat ze ontstaan en hiervoor tijdig oplossingen te zoeken.