Delen:

Een MRL voor Rusland

In 2008 heeft de Russische overheid extra strenge residunormen gesteld voor een aantal gewasbeschermingsmiddelen op aardappelen, groente en fruit afkomstig uit Nederland. Eén van deze gewasbeschermingsmiddelen betrof een fungicide van Nefyto-deelnemer Makhteshim Agan. Dit fungicide is belangrijk voor de fruitteelt en wordt gebruikt voor de bestrijding van schurft, vruchtboomkanker en bewaarziekten.

In de Europese Unie geldt voor dit fungicide een MRL (Maximum Residu Limit) van 3 ppm (ppm = parts per million). Rusland kent echter voor dit fungicide geen MRL en stelde de detectielimiet op 0,01 ppm.

Naar aanleiding hiervan kreeg Makhteshim Agan van Nederlandse fruittelers de vraag welke wachttijd ze moesten hanteren om aan de Russische norm te voldoen. Makhteshim Agan heeft de afgelopen jaren veel kennis opgedaan met het afbraakgedrag van dit fungicide, dankzij een project rond residuen waarin de hele keten betrokken was. Ook heeft het bedrijf uitgebreid residu-onderzoek gedaan in het kader van de herregistratie van de stof. Op basis hiervan kon in 2009 het advies worden gegeven een wachttijd aan te houden van minimaal 105 dagen, voor zowel appel als peer.

Concreet betekende dit advies dat het fungicide vanaf half mei (einde bloei) niet meer ingezet kon worden. Dit advies geldt ook voor seizoen 2010 en is gepubliceerd in de vakbladen.
Probleem is echter dat dit fungicide belangrijk is voor een rendabele fruitteelt in Nederland. Het is een breed werkend en relatief goedkoop fungicide, dat niet gevoelig is voor resistentie. Tegelijk is Rusland een belangrijke groeimarkt voor appels en peren.

Met het oog op deze belangen heeft de registratieafdeling van Makhteshim Agan in Israël, samen met de lokale afdeling in Rusland, fors geïnvesteerd om een MRL voor dit fungicide in fruit te realiseren. Zoals verwacht werd deze MRL van 3 ppm voor fruit door het Russische ministerie van Volksgezondheid medio juni 2010 gepubliceerd en konden de telers die produceren voor de Russische markt weer normaal gebruik maken van het fungicide.
Nadat medio juli onverwacht het bericht kwam dat binnen de douane unie, waar de Russische Federatie deel van uitmaakt, de nieuwe norm nog niet was opgenomen heeft Makhteshim Agan opnieuw actie ondernomen. Telers die nog niet op het betreffende fungicide waren overgestapt werd geadviseerd dit niet te doen en af te wachten tot de nieuwe norm wel was opgenomen. Via de contacten in Rusland is er opnieuw druk uitgeoefend om de nieuwe Europese normen snel op te nemen binnen de douane unie.
Vanaf 25 september 2010 kan er weer normaal fruit met het betreffende fungicide naar Rusland worden geëxporteerd. Vanaf die datum zijn de nieuwe residu-normen van kracht en is een einde gekomen aan een lange periode van onzekerheid voor zowel telers als handel.