Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Deelname aan BRZO-oefening

Nefyto-deelnemer AgriChem heeft in februari 2012 deelgenomen aan een grootscheepse rampenoefening. Deze was geïnitieerd door de Landmacht. Betrokken bij de oefening waren de brandweer, ambulancedienst, politie en de bedrijfshulpverlening (BHV) van AgriChem.
 
Defensie is steeds meer betrokken bij nationale oefeningen van hulpverleningsdiensten en politie. Eén van de redenen is dat Defensie beschikt over hoogwaardig materieel en moderne apparatuur, die de betrokken diensten goed kunnen ondersteunen. Denk hierbij aan blushelikopters en opsporingsapparatuur.
In het kader hiervan benaderde de Landmacht het brandweerkorps van Amerstreek (Noord-Brabant) voor een oefening, waaraan ook politie en ambulance zouden deelnemen. Het brandweerkorps ging in op de uitnodiging en opperde om de oefening bij een zogeheten BRZO-bedrijf te doen. BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Zo kon het brandweerkorps tegelijk voldoen aan haar verplichting om één keer per jaar bij een BRZO-bedrijf te oefenen.
 
De oefening vond plaats in de periode van 27 februari tot en met 2 maart 2012. Er werd bij verschillende BRZO-bedrijven in de regio geoefend, waaronder bij Nefyto-deelnemer Agrichem in Oosterhout. AgriChem is één van de weinige Nefyto-deelnemers met een productielocatie in Nederland waar gewasbeschermingsmiddelen worden geformuleerd. Er wordt dus gewerkt met chemische stoffen en zodoende is de vestiging van AgriChem in het Brabantse Oosterhout aangemerkt als BRZO-bedrijf.
 
Tijdens de oefening bij AgriChem werd een brand gesimuleerd in een loods. Deze was zogenaamd ontstaan door een incident bij het vullen van een tankauto. Dit incident was weer het gevolg van een botsing tussen twee auto's, waarbij een persoon bekneld was geraakt. De brandende loods was gesitueerd naast een loods waar chemische stoffen waren opgeslagen. Voorkomen moest worden dat de brand oversloeg naar deze loods.
Naast brandweer, ambulance en politie werd ook deelgenomen door de bedrijfshulpverlening (BHV) van AgriChem. De taak van de BHV was vooral het verzorgen van de gewonden. Hierop werd toegezien door medici van Defensie.
 
AgriChem is graag ingegaan op de uitnodiging om deel te nemen aan de BRZO-oefening. Het is een goede gelegenheid om te controleren of het bedrijf over de volle breedte aan de veiligheidsnormen voldoet. Bovendien worden met een dergelijke oefening de vaardigheden van de betrokken medewerkers getraind in een realistische setting.
Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl