Delen:

Bewaarschade peren voorkomen met dompelbad

In 2008 heeft Janssen PMP uit België toelating verkregen voor een fungicide tegen bewaarschimmels in peer. Nefyto-deelnemer BASF distribueert en ondersteunt dit product. Het is een innovatief middel, dat een aantal belangrijke milieuvoordelen kent.
Peren lopen bij het plukken kleine beschadigingen op. Dat maakt ze extra vatbaar voor schimmels die vanuit de boomgaard met het geoogste product meekomen. Om de peren tegen bewaarschade door schimmels te beschermen, werden traditioneel vóór de oogst enkele bespuitingen met fungiciden uitgevoerd.
Met het nieuwe middel is een aantal van deze bespuitingen niet meer nodig. De peren worden namelijk na de oogst behandeld in een dompelbad met daarin het fungicide. Doordat deze behandeling de genoemde bespuitingen overbodig maakt, wordt hiermee milieuwinst geboekt.
Na de behandeling kan de teler enkele speciale stoffen toevoegen aan de dompelvloeistof, waardoor de werkzame stof afbreekt en het restant veilig kan worden afgevoerd via het riool.

Naast minder bespuitingen kent deze nieuwe behandelmethode nog een aantal andere milieuvoordelen:
  • Er worden geen niet-doelwitorganismen geraakt
  • De behandeling is effectiever dan een bespuiting doordat alle peren in hun geheel met het middel in aanraking komen (tegen maximaal 40 procent bij een bespuiting)
  • De verdeling van het middel over de peer is homogener dan bij een bespuiting
  • De teler behandelt alleen de peren die hij lang wil bewaren
  • Voor de behandeling hoeft niet te worden gewacht op de geschikte weersomstandigheden

 

Een voordeel voor de teler is dat hij nu ook kan voorsorteren, dus op maat sorteren voordat de peren in de koelcel gaan. Normaal gesproken ontstaan bij sorteren kleine beschadigingen, die de peren vatbaarder maken voor bewaarschade. Dat maakt sorteren vóór opslag riskant. Met de nieuwe behandeling kan de teler eerst sorteren, dan behandelen en vervolgens gesorteerd opslaan zonder risico op bewaarschade.
Wat betreft residuen biedt de nieuwe behandeling ook een voordeel: doordat de verdeling van het middel homogeen is, is er ook minder variatie in de hoeveelheid residu per peer.