Delen:

Bestrijden van counterfeit

Evenals van merkkleding, cosmetica en luxe artikelen zijn er ook van gewasbeschermingsmiddelen “nepversies” in omloop. Gemeenschappelijk kenmerk is dat de nepproducten vaak veel goedkoper zijn dan de originele versies. Een belangrijk verschil is dat counterfeit-gewasbeschermingmiddelen qua samenstelling sterk kunnen verschillen van de originele producten. Daardoor zijn de effecten bij toepassing onbekend zijn en kunnen mogelijk risico’s ontstaan voor mens, dier en milieu.

 
Hoewel in Nederland gelukkig nog nauwelijks of niet counterfeit-gewasbeschermingsmiddelen in omloop zijn, heeft Nefyto wel besloten om op dit punt actief te worden. Via de havens en luchthavens van ons land komen immers veel producten binnen die een ander land van de Europese Unie als eindbestemming hebben. Om meer zicht te krijgen op deze transitroute en tegelijk alle belanghebbenden bewust te maken van de mogelijke risico’s verbonden aan counterfeit-producten, heeft Nefyto in februari 2009 alle stakeholders in een bijeenkomst bij elkaar geroepen. Deze bijeenkomst leverde een aantal actiepunten op, waaraan in de loop van 2009 verder is gewerkt, samen met onder meer de AID en Agrodis. Nefyto is ook vertegenwoordigd in het ECPA Anti Counterfeit Expert Team
Aan het einde van 2009 zullen alle Nederlandse stakeholders via een brief op de hoogte worden gesteld van de vorderingen die zijn gemaakt.