Delen:

Aardappeldop geeft betere bedekking en minder drift

Nefyto-deelnemer Syngenta heeft een spuitdop voor de aardappelteelt ontwikkeld, die een betere bedekking van het gewas geeft (en daarmee een beter bestrijdingsresultaat) en bovendien minder drift.
Bijzonder aan de aardappeldop van Syngenta is dat deze naar achteren is gericht. Al eerder bleek uit proeven in Engeland dat naar achteren gerichte spuitdoppen in granen een betere bescherming geven tegen aarfusarium. De verdeling van het fungicide op de aar was beter, doordat alle kanten van de aar werden geraakt.

In aardappelen blijkt een naar achteren gerichte spleetdop betere bescherming te geven tegen phytophthora. Vergeleken met een gewone spleetdop geeft de Syngenta-aardappeldop bij snelheden groter dan 12 kilometer per uur een 25 procent betere bedekking. Voorwaarde is wel dat er genoeg water wordt gebruikt, tenminste 200 liter per hectare.

Het principe van de naar achteren gerichte spuitdop is eenvoudig. Bij een conventionele, recht naar beneden gerichte spuitdop waaien de druppels langs de stengel. Daardoor bereiken minder druppels de voorkant van de stengel. Door iets naar achteren gericht te spuiten, wordt de voorwaartse rijsnelheid gecompenseerd. Door werveling slaat er dan spuitvloeistof op de voorkant van de stengel neer. Daardoor is de bedekking van de plant beter.

Bijkomend voordeel van de aardappeldop van Syngenta is dat de dop door de Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) is aangemerkt als driftarm, dus 50 procent driftreducerend bij een spuitdruk van 1 bar. Dit heeft als voordeel dat bij fungicidebespuitingen in uien en aardappelen de dop ook mag worden gebruikt langs watergangen.

In 2005 zijn de Syngenta-aardappeldoppen beproefd door PPO en DLV. Maar vanwege de lage phytophthoradruk werden toen geen significante verschillen gevonden. De laatste tijd komt de dop weer meer in de belangstelling. Er zijn al enkele spuitmachines verkocht die uitgerust zijn met deze doppen, vooral in Zuid-Nederland.

In 2009 was er een spuitdemo in uien, met enkele mechanisatiebedrijven. Bij 16 kilometer per uur en 60 liter per hectare gaf de aardappeldop een bijna perfecte bedekking. Daarnaast zijn met watergevoelig papier in verschillende jaren in verschillende percelen uien en aardappelen testen uitevoerd om te kijken naar de bedekking van het blad en de indringing in het gewas door fungiciden. Dit bij normale Nederlandse rijsnelheden. Ook hier viel de kwaliteit van deze dop op.