Nieuwsberichten

Niet vastgesteld toetsingskader kan geen basis zijn voor besluitvorming toelating

Op 28 februari 2018 heeft het Europese Voedselagentschap EFSA een nieuwe beoordeling van drie gewasbeschermingsmiddelen uit de neonicotinoïdengroep: imidacloprid, clothianidine en thiamethoxam gepubliceerd.
 
Beoordeling is gebaseerd op niet-goedgekeurde regels voor bijenonderzoek
EFSA  heeft, net als bij eerdere beoordelingen van deze stoffen, gebruik gemaakt van concept (nog niet-goedgekeurde) regels voor bijenonderzoek, de Bee Guidance. Deze nieuwe regels zijn onwerkbaar.
Lees meer


Ontwikkelingen biodiversiteit

Op 29 november 2017 vindt in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan. In de discussie over biodiversiteit worden landbouw en gewasbeschermingsmiddelen met enige regelmaat genoemd en hiermee in verband gebracht. In een brief aan de Tweede Kamer heeft Nefyto aangegeven zorg over de teruggang van de biodiversiteit te delen. Daarnaast heeft Nefyto in haar brief aangegeven welke inspanningen worden geleverd om gewasbescherming en biodiversiteit goed samen te laten gaan.
Lees meer


Flyer: Emissieroutes tijdens teeltwisseling

flyer-teeltwisseling-powerpoint-versie2.jpgNefyto heeft in samenwerking met LTO Glaskracht een flyer uitgebracht. De flyer benadrukt belangrijke punten voor de teler omtrent emissieroutes van gewasbeschermingsmiddelen naar water tijdens teeltwisseling op glastuinbouwbedrijven.
Tijdens de hectiek rondom teeltwisseling is het van belang om waterkwaliteit niet uit het oog te verliezen. Door het uitbrengen van de flyer willen LTO Glaskracht en Nefyto de teler een handvat bieden om waterstromen goed in beeld te houden.
De Nefyto bedrijven zullen de flyer breed verspreiden om zoveel mogelijk telers en adviseurs te bereiken.
Voor meer informatie kijk op www.glastuinbouwwaterproof.nl/substraat/teeltwisseling

 

Veldgids - Voorkom afspoeling en erosie

20171004-Plaatje-Veldgids-afspoeling-en-erosie.png Naast drift en erfemissie vormen afspoeling en erosie vanaf percelen een risico voor verontreiniging van oppervlaktewater door gewasbeschermingsmiddelen. Nefyto heeft daarom een veldgids uitgebracht voor boeren en hun adviseurs die het risico van afspoeling en erosie willen reduceren. De basis hiervoor is een velddiagnose. Deze resulteert in risicoklassen en bijbehorende maatregelen.
De veldgids is gefinancierd door TOPPS.