Dialoogsessies

De toekomst van de gewasbescherming - Brede dialoog sessies

DSC_0039-(2).jpgIn 2015 en 2016 organiseerde Nefyto vier brede dialoogsessies met haar stakeholders. Nefyto heeft zich laten inspireren door verschillende professionals en zeer betrokkenen die openhartig spraken over gewasbescherming, de richting waarin de gewasbescherming op moet en wat van de industrie wordt verwacht.
 
Achtereenvolgens heeft een divers gezelschap een bijdrage geleverd aan de volgende Nefyto dialogen:
De verslagen van de sessies kunt u downloaden door te klikken op de hyperlinks in bovenstaand overzicht.

Nefyto heeft het rechtstreekse contact met de deelnemers aan de sessies erg op prijs gesteld. Voor Nefyto hebben deze sessies de aandacht op het bredere perspectief op de rol van gewasbescherming in de maatschappij versterkt. Mede op basis daarvan kan Nefyto haar conclusies en beleid formuleren en omzetten in een visie voor de toekomst.