Afzetcijfers

Op grond van een wettelijke verplichting levert Nefyto al sinds tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aan. Het gaat om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt.  De gegevens worden verzameld via de Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt.

De gegevens worden door de overheid gebruikt voor beleidsmatige doeleinden. Onder meer zijn de afzetcijfers gebruikt door het Planbureau voor de leefomgeving (PBL) bij de Tussenevaluatie van het beleid in het kader van de Nota duurzame gewasbescherming.

De gegevens betreffen de afzet van producten van de industrie aan de handel. Het gaat dus niet om gebruikscijfers. Door voorraadvorming bij handel en gebruikers, geven de cijfers uitsluitend een indicatie van het gebruik in een bepaald jaar.

bulletin.PNGEen samenvatting van deze afzetcijfers wordt jaarlijks door Nefyto gepubliceerd. De gegevens van het voorafgaande jaar komen rond mei/juni beschikbaar.

In december 2017 heeft Nefyto zoals toegezegd in de Visie en Ambitie het Nefyto Bulletin in zijn geheel gewijd aan de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland, met daarbij uitgebreide aandacht voor de trends in het gebruik. Wat zijn die trends en wat zijn de achterliggende ontwikkelingen?
Klik hier voor het Nefyto Bulletin 2017/4.
 

Afzetcijfers