Partnerships

Nefyto is actief op vele terreinen en werkt hiervoor samen met verschillende partijen.
Een aantal van de projecten waar Nefyto bij betrokken is, staat hieronder weergegeven:
 
FKT.png toolbox.png  
 


 
  Verantwoord particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen    


 

 
       

   bijenstrategie.png
 
  AgroConnect-(1).png
 
   

 
     
  
Hiernaast is Nefyto ook actief in:
  • Platform Duurzame Gewasbescherming
  • Hoofdlijnenakkoord Gewasbescherming Open Teelten
  • Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater