Organisatiestructuur


Bestuur en Dagelijks Bestuur

Nefyto kent een algemeen bestuur waarin alle ondernemingen zijn vertegenwoordigd die als deelnemer aan Nefyto zijn verbonden. 

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en de externe vertegenwoordiging en bestaat sinds november 2017 uit:

CN-(1).png
 
MS.jpg
 
HR.jpg
 

Carlos Nijenhuis,  voorzitter
(Certis Europe)

 
Meerten Smit
(BASF Nederland) 
 
Han Rupert
(ADAMA Northern Europe)
DV-(3).jpg
 
gpf-14167-Jonathan-Graan-(2).jpg
 
 
Damien Viollet
(Bayer Crop Science)
 
Jonathan Halstead
(Syngenta Crop Protection)
 

Bureau

Nefyto wordt juridisch en beleidsmatig bijgestaan door Brabers in Den Haag; tevens is bij Brabers het secretariaat van Nefyto ondergebracht (zie: www.brabers.nl). Brabers zorgt ook voor een belangrijk deel van de externe vertegenwoordiging, de afstemming van standpunten van de verschillende bedrijven en de interne en externe communicatie.

Het Nefyto team bij Brabers is als volgt samengesteld:

 • Maritza van Assen (directeur)
 • Jo Ottenheim (secretaris)
 • Kyra Broeders (junior adviseur)
 • Anne Marie Varenkamp (office manager)
         20181004-Nefyto-team-IMG_3472.jpg         

Commissies, werkgroepen

Binnen Nefyto zijn de volgende vaste commissies en werkgroepen actief:
 • Landbouwcommissie
  Houdt zich bezig met de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en landbouwkundige aspecten van het middelengebruik.
 • Core Team
  Kerngroep van senior technische en registratiedeskundigen.
 • Werkgroep Distributie-Aangelegenheden
  In deze werkgroep worden zaken met betrekking tot logistiek (zoals etikettering, vervoer en opslag) besproken.
 • PGA-Groep; Public Governmental Affairs
  Deze werkgroep is verantwoordelijk voor de uitwerking van het communicatiebeleid van Nefyto.
 • Werkgroep Water
  In deze werkgroep worden zowel toelatingstechnische aspecten als Product Stewardshipzaken besproken met betrekking tot gewasbescherming en water.