Missie

Nefyto vertegenwoordigt de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in Nederland en maakt deel uit van het Europese netwerk van de gewasbeschermingsmiddelenbranche.
Nefyto propageert geavanceerde technologieën voor de ontwikkeling van een duurzame land- en tuinbouw. Nefyto bevordert het begrip voor de rol van gewasbeschermingsmiddelen bij de productie van gezonde en kwalitatief goede land- en tuinbouwproducten. Verder staat Nefyto open voor een dialoog over zienswijzen, waarden en overtuigingen.
  • Nefyto vertegenwoordigt de gewasbeschermingsmiddelenindustrie in relevante Nederlandse en Europese fora.
  • Nefyto leidt en coördineert een nationaal netwerk van aangesloten bedrijven.
  • Nefyto spant zich in om naar haar stakeholders te luisteren, van hen te leren en hun belangen, standpunten en perspectieven te begrijpen.
     

Nefyto pleit voor de totstandkoming van een voorspelbare en evenwichtige Nederlandse en Europese wet- en regelgeving die uitgaat van een wetenschappelijke en op risico gebaseerde benadering en die innovatie koestert. Daarmee wordt de industrie in staat gesteld efficiënt te werken en intellectuele eigendom te beschermen en wordt de introductie van nieuwe technologieën en praktijken beloond. Met als doel voor de telers (eindgebruikers) een rendabele bedrijfsvoering mogelijk te maken en de consument van kwalitatief goede en gezonde producten te voorzien.