Internationaal

De gewasbeschermingsmiddelenindustrie opereert in toenemende mate op internationaal niveau. Ook het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen wordt steeds meer op Europees en op mondiaal niveau bepaald.

Nefyto is op Europees niveau aangesloten bij de European Crop Protection Association, ECPA. Op mondiaal niveau worden de belangen van de agrochemische industrie behartigd door Crop Life International, CLI.
 
ECPA.png