Activiteiten

Nefyto wil een constructieve dialoog aangaan met alle partijen in de samenleving die geïnteresseerd zijn in gewasbescherming, of het nu beleidsmakers, boeren en tuinders, vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties of consumenten betreft. Dit doet Nefyto op een aantal manieren:
  • Nefyto participeert actief in overlegstructuren met betrekking tot wetgeving en beleid ten aanzien van gewasbescherming en duurzame land- en tuinbouw.
  • Nefyto informeert belangstellenden over gewasbeschermingsmiddelen in brede zin, via uiteenlopende publicaties en via de website.
  • Nefyto levert sprekers voor symposia en conferenties.
  • Nefyto verstrekt actief informatie aan de Nederlandse (landbouw)pers.
  • Nefyto brengt vier maal per jaar het Nefyto Bulletin uit, dat kosteloos wordt toegezonden aan personen en organisaties die op enigerlei wijze betrokken zijn bij gewasbescherming in Nederland.