Werkzame stoffen, hulpstoffen en formulering

Een gewasbeschermingsmiddel is een mengsel van één of meer werkzame stoffen en hulpstoffen. Dit mengsel noemen we ook wel een formulering.
De werkzame stof dient ter bestrijding van de ziekte of plaag. De hulpstof zorgt ervoor dat het gewasbeschermingsmiddel op een goede manier door de teler kan worden toegepast en zo effectief mogelijk wordt ingezet.
Zo zorgen hulpstoffen er bijvoorbeeld voor dat de spuitvloeistof zich gelijkmatig over het bladoppervlak verdeelt en dat het middel goed hecht. Andere hulpstoffen leiden ertoe dat de werkzame stoffen beter oplossen in water, waardoor een fijnere verdeling ontstaat. Ook zijn er hulpstoffen die ervoor zorgen dat het gewasbeschermingsmiddel een opvallende kleur heeft of die fungeren als draagstof.


Werkzame stoffen:
                                                    
Het biologisch werkzame deel van een gewasbeschermingsmiddel, ook werkzame stof genoemd.
Hulpstoffen: Elke stof die in een formulering aan de werkzame stof wordt toegevoegd om de bruikbaarheid ervan te verbeteren of bij te dragen aan het bedoelde effect.
Formulering: Een mengsel van de werkzame stof en diverse hulpstoffen die tezamen het product vormen dat geschikt is voor het doel waarvoor het bestemd is.