Geïntegreerde gewasbescherming

In de praktijk maakt elke boer en tuinder gebruik van een combinatie van maatregelen om zijn oogst te beschermen. De mate waarin verschillende vormen worden toegepast hangt samen met de teeltwijze. In de geïntegreerde teelt worden chemische, biologische en mechanische gewasbeschermingsmethoden gecombineerd op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw.Nefyto is voorstander van geïntegreerde gewasbescherming en heeft onder andere in het kader van de Product Stewardship Gedragscode afgesproken dat de handel, voorlichters en eindgebruikers alle beschikbare informatie krijgen die ze nodig hebben om een verantwoorde beslissing te kunnen nemen over de inzetbaarheid van een middel in het kader van geïntegreerde gewasbeschermingsystemen.

Geïntegreerde gewasbescherming bestaat uit drie stappen:

Stap 1: Preventie
Voorzorgsmaatregelen waardoor ziekten, plagen en onkruiden zoveel mogelijk worden voorkomen:
 • Goed uitgangsmateriaal
 • Rassenkeuze (resistentie)
 • Vruchtwisseling
 • Bedrijfshygiëne
 • Bemesting, irrigatie
 • Vanggewassen
 • Tussenteelt
 • Stimuleren van natuurlijke vijanden
Stap 2: Waarnemen
Het verzamelen en interpreteren van de gegevens, zodat men kan beslissen of ingrijpen nodig is:
 • Waarschuwingsystemen voor schimmels en insecten
 • Vangplaten voor insecten
 • Bodemmonsters voor nematoden
Stap 3: Ingrijpen
Directe maatregelen als na waarnemen blijkt dat de voorzorgsmaatregelen onvoldoende zijn geweest:
 • Mechanische bestrijding
 • Biologische bestrijding, natuurlijke vijanden
 • Feromoonverwarring
 • Chemische bestrijding