Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

Omwonenden en gewasbeschermingsmiddelen

Nefyto en de bij Nefyto aangesloten bedrijven begrijpen dat de publiciteit over blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen en de manier waarop over dit thema wordt bericht, kunnen leiden tot bezorgdheid bij omwonenden.

Veilige en verantwoorde gewasbeschermingsmiddelen zijn voor de industrie altijd het uitgangspunt. Alle bij Nefyto aangesloten bedrijven spannen zich in om de toepassing van gewasbeschermingsmiddelen steeds preciezer te krijgen met zo min mogelijk emissie naar de omgeving. Nieuwe formuleringen, toedieningstechnieken en digitalisering helpen daarbij.
 
Blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen betekent niet dat ook sprake is van gezondheidseffecten. In juli 2018 werden resultaten gepubliceerd van een verkennend onderzoek van het RIVM, de Universiteit Utrecht en het NIVEL, waarbij werd gekeken of er een verband bestaat tussen afstand tot landbouwpercelen enerzijds en gegevens over ziekten en aandoeningen anderzijds. Er werden geen duidelijke verbanden gevonden tussen gezondheid en de nabijheid van landbouwpercelen. Mensen die dichtbij landbouwpercelen wonen, lijken gemiddeld iets gezonder te zijn dan personen die daar verder vandaan wonen, zo bleek uit het onderzoek.
 
De Europese en Nederlandse veiligheidsbeoordeling van gewasbeschermingsmiddelen hoort tot de strengste ter wereld. Een gewasbeschermingsmiddel mag niet worden gebruikt tenzij de overheid heeft vastgesteld dat er geen schadelijke effecten op de gezondheid van mensen en dieren optreden en er geen onaanvaardbare effecten zijn voor het milieu (toepassing van het voorzorgsprincipe). Als zou blijken dat een gewasbeschermingsmiddel, ondanks de toelating, niet veilig kan worden gebruikt, wordt de toelating van een gewasbeschermingsmiddel gewijzigd of ingetrokken. Ook worden toelatingsregels aangepast als uit wetenschappelijk onderzoek nieuwe inzichten komen. De wijze waarop gewasbeschermingsmiddelen worden beoordeeld en toegelaten is immers geen statisch geheel.

Download hier de volledige tekst en achtergrond-informatie.

Zie ook brochure en flyer 'Een goede buur is beter...'.

 flyer.jpg