Actueel

 • Persbericht: Nefyto ontwikkelt Graadmeter Groene Gewasbeschermingsmiddelen

  Groene gewasbeschermingsmiddelen staan sterk in de belangstelling. De bij Nefyto aangesloten bedrijven zijn dan ook zeer actief op dit vlak. Tot dusverre is het moeilijk om de voortgang van de implementatie van groene gewasbeschermingsmiddelen te meten. Daarom wil Nefyto de Graadmeter Groene Gewasbescherming ontwikkelen en staat daarbij open voor de input van en samenwerking met andere betrokken partijen.
  Lees meer

 • Achterstand in beoordeling middelen

  Achterstand in beoordeling middelen geen risico voor de consument, maar wel voor het effectief middelenpakket voor telers
  Lees meer

 • Nefyto Bulletin 2018/3

  Het Nefyto Bulletin 2018/3 is digitaal beschikbaar en als pdf. Lees meer

 • Afzetcijfers gewasbeschermingsmiddelen

  Op grond van een wettelijke verplichting levert Nefyto al sinds tientallen jaren de afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen uitgedrukt in actieve stof aan de overheid aan. Het gaat om de gezamenlijke afzet van alle in Nefyto deelnemende bedrijven op de Nederlandse markt.  De gegevens worden verzameld via de Stichting Fytostat, die deze aan Nefyto ter beschikking stelt. Lees meer

 • Ontwikkelingen biodiversiteit

  Op 29 november 2017 vond in de Tweede Kamer een rondetafelgesprek plaats over de ontwikkeling van de biodiversiteit en de mogelijke oorzaken daarvan. In de discussie over biodiversiteit worden landbouw en gewasbeschermingsmiddelen met enige regelmaat genoemd en hiermee in verband gebracht. 

  Lees meer