Product Stewardship in de Praktijk

 
Milieu-advies op maat Doppenspoeler  


Product Stewardship in de Praktijk

 
 
Duurzame ontsmetting aardappelpootgoed Ludieke actie voor de bijen  
 

Product Stewardship in de Praktijk

Chemisch en biologisch sterke combinatie Handige apps voor teler en adviseur Veilig omgaan met behandeld zaaizaad
Deelname aan BRZO-oefening Jaarlijkse audit voor
Product Stewardship
Terugdringen emissie in fruitteelt
 

Product Stewardship in de Praktijk

Aardappeldop geeft betere bedekking en minder drift
 
Kennis delen via internet
 
Opvang en afbraak van afvalwater
 
Nieuwe verpakking: product langer houdbaar
 
Operation Pollinator
 
Advies op maat voor
beschermende kleding

 
 

Product Stewardship in de Praktijk

Nieuwe verpakking ontwikkeld samen met telers
 
Een MRL voor Rusland
 
Tripsvoorspeller voor preitelers
 
Schoon uit de kas
 
Nieuwe verpakking draagt bij aan veiligheid en milieu
 
70.000 kg minder CO2 uitstoot
 
 

Product Stewardship in de Praktijk

Advies op maat bij bestrijding aaltjes
 
Input voor waarschuwingssysteem
 
Verbeterde zaadcoating, beter voor bijen
 
Naar een nieuw Wettelijk Gebruiksvoorschrift
 
Bewaarschade peren voorkomen met dompelbad
 
Milieucertificaat voor Cerexagri
 
TOPPS
 
Zorgvuldig omgaan met gewasbeschermingsmiddelen
 
Knelpunten: beter voorkomen dan genezen
 
 
Proefvelddagen voor
distributeurs
Bijdragen aan duurzame gewasbescherming  
 

Product Stewardship in de Praktijk

Met DOB het land in
 
STORL
 
De dag van de chemie
 
Derde Fase Schone Bronnen  Bestrijden van counterfeit Innovatie

 

Nefyto en Product Stewardship

Met Product Stewardship dragen Nefyto en de in Nefyto deelnemende bedrijven bij aan een zo verantwoord mogelijke omgang met gewasbeschermingsmiddelen, van de ontwikkeling van een nieuw middel tot aan het agrarisch eindproduct. Toetsbare onderdelen van Product Stewardship zijn opgenomen in de Gedragscode, die regels bevat voor onder meer opslag, vervoer, aanprijzing en veilig en verantwoord gebruik.

Product Stewardship is de leidraad voor het handelen van de in Nefyto vertegenwoordigde bedrijven en wordt dagelijks in praktijk gebracht.