Delen:

Voornemen Mansveld voor verbod gebruik gewasbeschermingsmiddelen is buiten proportie

Staatssecretaris Mansveld heeft een concept-besluit naar de Tweede Kamer gestuurd voor een verbod op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw. Nefyto reageert geschokt op dit voornemen, omdat het gebruik van de middelen niet wordt beëindigd vanwege veiligheidsrisico’s voor mens, dier of milieu. Het gaat om middelen die uitvoerig zijn getest en die onafhankelijk zijn beoordeeld en toegelaten door het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Wat de ene overheidsinstantie toelaat, wordt nu door de Staatssecretaris verboden. Nefyto gaat de tekst van het ontwerpbesluit bestuderen, maar zet nu reeds grote vraagtekens bij de juridische grondslag voor het besluit. Lees hier het persbericht