Delen:

Verdergaande emissiereductie voorwaarde voor bijdrage Nefyto aan Fonds Kleine Toepassingen

Een verdere reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater is nodig om de normoverschrijdingen te voorkomen en een effectief middelenpakket te behouden. Alleen als LTO Nederland en de telers bereid zijn zich concreet en overtuigend in te zetten voor een ambitieuze implementatie van emissiereducerende maatregelen, is Nefyto bereid co-financiering van het Fonds Kleine Toepassingen te overwegen.
 
Dit is de reactie die Nefyto 24 januari 2014 heeft gegeven aan LTO Nederland, naar aanleiding van het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan het Fonds Kleine Toepassingen. Nefyto en haar deelnemers leveren reeds grote inspanningen om kleine teelten en kleine toepassingen in speciality crops te ondersteunen, inclusief een grote bijdrage in natura aan het Fonds. Het verzoek van LTO aan Nefyto was om aanvullend op deze inspanningen nog een extra financiële bijdrage te leveren aan het Fonds Kleine Toepassingen.