Delen:

Verbeterde zaadcoating

Nefyto-deelnemers Bayer CropScience en Syngenta hebben gezamenlijk actie ondernomen om zaadcoating van maïs veiliger te maken voor bijen.
Aanleiding hiertoe was een bijensterfte in de Duitse deelstaat Baden-Württemberg in het voorjaar van 2008. Deze sterfte was veroorzaakt door een combinatie van factoren, te weten uitgangspartijen die onvoldoende geschoond waren in combinatie met een late inzaai van maïs, vroege bloei van het koolzaad, winderig weer en het gebruik van pneumatische zaaimachines met een naar boven gerichte uitblaasinrichting.
De ingezaaide maïs was voorzien van een coating met daarin verschillende gewasbeschermingsmiddelen ter bescherming tegen schimmels en insecten. De coating werd in Duitsland (op aanraden van de regionale overheid met verhoogde dosering) uitgevoerd tegen de maïswortelboorder. Dit insect rukt vanaf de Balkan op naar Midden-Europa. De mee-gecoate stofdeeltjes werden via de uitblaasinrichting op de pneumatische zaaimachines naar boven uitgeblazen. Vervolgens kwam dit terecht op belendende percelen met bloeiend koolzaad, met bijensterfte tot gevolg.

Toen dit bekend werd, heeft de gewasbeschermingsmiddelenindustrie onmiddellijk actie ondernomen. Dit gebeurde zowel op Europees niveau als op nationaal niveau. In Nederland, waar dit probleem overgens niet speelde, hebben Nefyto-deelnemers Bayer CropScience en Syngenta hierin samengewerkt.
Het hele traject van coaten tot zaaien is onder de loep genomen en per onderdeel zijn maatregelen getroffen. Er is contact opgenomen met de bedrijven die het zaad van de coating voorzien. Het productieproces is onderzocht en verbeterd. Dat heeft geresulteerd in het ondertekenen van een overeenkomst waarin coatingproducenten zich verplichten om coatings te leveren die voldoende stofvrij zijn. Dit kan worden getest met behulp van de speciaal hiervoor ontwikkelde Heubach-methode.

Met de producenten van zaaimachines (verenigd in de Federatie Agrotechniek) is gesproken over het naar beneden leiden van de uitblaasinrichting op pneumatische zaaimachines. Er zijn hiervoor speciale ombouwkits ontwikkeld, die loonwerkbedrijven en telers zelf kunnen aanbrengen. Hierover is een uitgebreide en intensieve voorlichtingscampagne geweest, die in de winter 2008/2009 heeft plaatsgevonden. Deze campagne richtte zich niet alleen op het ombouwen van de machines, maar ook op veilig werken met gecoat zaad. Bayer CropScience en Syngenta hebben hierin samengewerkt met Cumela, de brancheorganisatie van de loonwerkbedrijven. Evenals voorgaande jaren hebben zich in Nederland geen problemen voorgedaan.

Vanaf 1 januari 2010 heeft het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden nieuwe maatregelen ingesteld voor de behandeling van zaad, de zaaimachines en zaaiomstandigheden. Uitgebreide informatie hierover vindt u in het betreffende bericht van het Ctgb.


Syngenta, Bayer CropScience en Cumela Nederland hebben een instructiefilm gemaakt over het aanpassen van de zaaimachines. Deze film kunt u hier bekijken.