Delen:

TOPPS

TOPPS staat voor "Training the Operators to prevent Pollution of water from plant protection products by Point Sources" en heeft als doel goede landbouwpraktijken uit te werken en deze kenbaar te maken via opleiding en demonstratie. Daarbij richt TOPPS zich op de processen: transport, opslag, de werkwijze rond bespuitingen, en het omgaan met de restvloeistof in de spuittank.

Naast de Europese Unie (EU-Life programma) is ECPA financier van TOPPS. Via een multistakeholder-aanpak is gedurende drie jaar in 15 Europese landen de problematiek gecoördineerd aangepakt door middel van een Europees netwerk van experts, een communicatiedatabase (www.topps-life.org), publicaties en opleidingsmateriaal. Via haar Europese koepelorganisatie ECPA is Nefyto bij het project betrokken.

Onder de vlag van TOPPS zijn in Nederland de volgende twee posters gemaakt en verspreid:

                                    

Het TOPPS-project werd formeel in oktober 2008 afgesloten. Inmiddels wordt toegewerkt naar een vervolg, waarbij ook aandacht zal worden gegeven aan diffuse bronnen (afspoeling, drift) en emissie vanuit glastuinbouw.