Delen:

Start Europees project voor beperken emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar oppervlaktewater

Twee juni 2015 is de start van het project TOPPS Nederland dat zich richt op het beperken van emissie van gewasbeschermingmiddelen naar oppervlaktewater. TOPPS staat voor Train Operators to Promote best Practices and Sustainability en het bestaat in Nederland uit twee deelprojecten: het uitwerken van een erfemissiescan voor telers en een demonstratieproject voor het terugdringen van afspoeling vanaf percelen.

Klik hier voor het persbericht
Klik hier voor de flyer Afspoeling
Klik hier voor de flyer Driftreductie