Delen:

STORL

Jaarlijks wordt via de Stichting Opruiming Restanten Landbouwbestrijdingsmiddelen circa 35.000 kg aan resten en niet-spoelbare verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen ingeleverd bij de gemeentelijke depots voor klein chemisch afval (KCA). De kosten die deze depots maken voor afvoer en vernietiging van dit afval kunnen door de gemeenten worden gedeclareerd bij de STORL.

De stichting wordt gefinancierd door de toelatinghouders, waaronder alle Nefyto-deelnemers, die het STORL-convenant hebben ondertekend,. Telers kunnen daardoor kosteloos restanten en verpakkingen inleveren van gewasbeschermingsmiddelen die geproduceerd zijn door de bedrijven die het STORL-convenant hebben ondertekend.

Nefyto is, naast LTO Nederland en Agrodis, vertegenwoordigd in het bestuur van de STORL.