Delen:

Product Stewardship in de praktijk: milieu-advies op maat

Nefyto-deelnemer Bayer CropScience heeft op al haar etiketten extra tekst opgenomen, waarin zij eindgebruikers adviseert over het voorkomen van emissie bij het stallen en schoonmaken van de spuitmachine. In de tekst wordt geadviseerd om de spuitmachine overdekt te stallen en de spuitmachine te reinigen op een was- en spoelplaats met een opvangmogelijkheid voor verontreinigde vloeistoffen. Ook wordt geadviseerd om was- en spoelwater en eventuele restvloeistoffen die niet over het laatst bespoten perceel kunnen worden uitgereden, te verwerken in een PhytoBac of een gelijkwaardige methode, om zo onnodige milieubelasting te voorkomen.