Delen:

Product Stewardship in de praktijk: doppenspoeler voorkomt emissie

Nefyto-deelnemer Bayer CropScience heeft een doppenspoeler ontwikkeld en geïntroduceerd. De doppenspoeler voorkomt onbedoelde puntemissie van het restant gewasbeschermingsmiddel dat aan de binnenkant van de dop zit. Bayer CropScience stelt de doppenspoeler gratis beschikbaar aan eindgebruikers.

Aanleiding voor de ontwikkeling van de doppenspoeler is de nieuwe verpakkingslijn van Bayer CropScience, die in 2012 is geïntroduceerd. Deze nieuwe verpakkingen hebben geen seal meer onder de dop. Reden hiervoor is het feit dat de seal een onbedoelde puntemissie kan veroorzaken, bijvoorbeeld als de seal wegwaait of op de grond valt. Aan de binnenkant van de seal zit vaak onverdund gewasbeschermingsmiddel.
Door de introductie van 'sealless' verpakkingen is het risico van emissie via de seal niet meer aanwezig.
Wel kan er onverdund middel aan de binnenkant van de dop zitten. Navraag bij eindgebruikers leerde dat deze doppen vaak ongereinigd bij het afval terechtkwamen, hetgeen ongewenst is.
 
Dit was de aanleiding voor Bayer CropScience om een doppenspoeler te ontwikkelen. Deze doppenspoeler kan op de fustreiniger worden geplaatst over de spoelkop. Het spoelen gaat snel, eenvoudig en effectief. De doppenspoeler past op alle verpakkingen van Bayer CropScience en op een groot aantal verpakkingen van andere producenten.
Inmiddels zijn er enkele duizenden doppenspoelers gratis uitgereikt aan eindgebruikers. Dit uitreiken gaat nog door en dat loopt nu onder meer via Veldleeuwerik, een stichting waarbinnen agrarische ondernemers en hun afnemers samen werken aan verduurzaming van de voedselproductie. Veldleeuwerik brengt de doppenspoeler onder de aandacht hij haar leden.