Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Veilig omgaan met behandeld zaaizaad

Syngenta heeft een aantal gewasbeschermingsmiddelen die bedoeld zijn voor de behandeling van zaaizaad. Dat zijn de Syngenta Seedcare™ producten. Speciaal voor deze producten heeft Syngenta het Takecare Programma ontwikkeld. Dit programma is bedoeld voor de bedrijven die het zaad behandelen en de telers die dit zaad gebruiken. Door middel van voorlichting worden zij gestimuleerd om veilig en verantwoord te werken tijdens het behandelproces en met het behandelde zaad.
 
Zaadbehandeling is een effectieve manier om gewassen te beschermen. Het wordt dan ook steeds vaker toegepast. Het zaaizaad wordt omhuld met een coating die één of meerdere gewasbeschermingsmiddelen bevat.
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie levert de middelen, maar brengt niet zelf de coating aan. Graanzaden worden doorgaans door grote distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen behandeld. Bij groentezaden gebeurt dit door de zaadbedrijven en door gespecialiseerde bedrijven die dit in opdracht doen van de zaadbedrijven.
 
Het Takecare programma van Syngenta richt zich op de bedrijven (en hun medewerkers) die het zaad behandelen en op de telers en loonwerkers die met het behandelde zaad werken. Op de website van Syngenta staat een aantal filmpjes waarin de risico's worden duidelijk gemaakt en wordt geadviseerd hoe hiermee om te gaan.
De filmpjes beslaan het hele proces van zaadbehandeling tot aan het zaaien zelf. Denk daarbij aan de opslag van de middelen, het prepareren van de coating, beschermende kleding en maatregelen, het reinigen van de machines, het vullen van de zakken, opslag en transport van het behandelde zaad, omgaan met bezoekers enzovoorts.
 
Een aantal filmpjes is bedoeld voor telers. Zij worden ervan bewust gemaakt dat stof afkomstig van het zaad een risico kan vormen. Zo wordt geadviseerd om bij het legen van de zak zaaizaad met de rug naar de wind te gaan staan.
De filmpjes worden ook getoond tijdens voorlichtingsbijeenkomsten die Syngenta organiseert.
Naast filmpjes biedt de website van Syngenta ook een trainingsmodule. Dit is een lijst met vragen die beantwoord moeten worden. Het juist beantwoorden van de vragen levert de deelnemer een certificaat op.
 
Stof afkomstig van het zaaizaad vormt een risico, omdat dit stof het gewasbeschermingsmiddel bevat. De Europese regelgeving ten aanzien van het voldoende stofvrij zijn van behandeld zaaizaad wordt aangescherpt. Om aan de norm te kunnen voldoen, moet het zaad al van zichzelf stofvrij zijn voordat het behandeld wordt. Uiteraard moet ook het behandelproces van het zaad erop zijn gericht om het behandelde zaad zo stofvrij mogelijk aan te leveren. Ook hier besteedt het Takecare programma van Syngenta aandacht aan.
 
Verder werkt Syngenta samen met Nefyto-deelnemer Bayer CropScience bij het ontwikkelen van zaaimachines die de lucht naar de grond blazen, zodat er zich zo weinig mogelijk stof in de lucht verspreidt. Voor maïs bestaan al dergelijke zaaimachines.

Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl