Delen:

Product Stewardship in de Praktijk: Chemisch en biologisch sterke combinatie

BASF Nederland B.V. adviseert telers om chemische gewasbeschermingsmiddelen tegen schimmels te combineren met een natuurlijke fungicide. Bespuitingen worden daardoor zo effectief, dat het aantal bespuitingen kan worden teruggebracht met eenderde en soms zelfs meer. Een mooi voorbeeld van geïntegreerde gewasbescherming.
 
Het gaat om de bedekte teelten van tomaat, paprika, komkommer en aardbei. Geïntegreerde bestrijding van insecten is al langer bekend, geïntegreerde bestrijding van schimmels is vrij nieuw. Het natuurlijke schimmelbestrijdingsmiddel van Koppert is toegelaten sinds 2007 en wordt sinds 2010 door BASF gedistribueerd op de Nederlandse markt. Het is een curatief middel op basis van het enzym lactoperoxidase en de actieve stoffen kaliumjodide en kaliumthiocyanaat. Het middel is uitgewerkt zodra het is opgedroogd. Deze eigenschap maakt het middel minder effectief. Dit bracht BASF op het idee om het te combineren met chemische fungiciden, die preventief werken.
Het gaat hierbij om een gelijktijdige toepassing, waarbij de middelen worden gemengd en dan worden verspoten. Uit de veldproeven bleek dit een 'gouden combinatie' te zijn. Door de combinatie van een preventief en curatief middel worden de bespuitingen aanzienlijk effectiever. Daardoor kan het aantal bespuitingen flink omlaag: van drie à vier bespuitingen naar één à twee per seizoen.
 
Bij deze toepassing van geïntegreerde gewasbescherming is zowel de teler als het milieu gebaat. Bovendien heeft het biologische middel geen MRL (residunorm), waardoor het voor de teler weer makkelijker wordt om aan de residunormen te voldoen. Door de middelen te combineren, doet de teler automatisch aan resistentiemanagement van de chemische middelen, omdat hij deze middelen minder vaak hoeft toe te passen. Met deze geïntegreerde aanpak slaat de teler dus meerdere vliegen in één klap.
 
In een kort filmpje wordt uitgelegd hoe de beide middelen moeten worden gemengd: http://www.youtube.com/watch?v=yhClO5Xw0uI
 
Tekst: Fred Meijer; www.fredmeijer.nl