Delen:

Opvang en afbraak van afvalwater

Nefyto-deelnemer Bayer CropScience introduceert en promoot sinds begin 2011 de PhytoBac® bij Nederlandse telers. De PhytoBac is een doeltreffende oplossing die telers kunnen inzetten voor de verwerking van afvalwater met restanten van gewasbeschermingsmiddelen, het zogeheten effluent. Bayer CropScience brengt de PhytoBac niet zelf op de markt, maar stelt wel kennis beschikbaar en probeert distributeurs te interesseren om de PhytoBac in hun dienstverlening op te nemen.

De Phytobac vindt zijn oorsprong in Frankrijk. Daar zijn inmiddels ruim duizend telers die een Phytobac hebben. Bayer CropScience streeft ernaar dat er begin 2012 acht à tien stuks in Nederland staan.

 
Het principe van de PhytoBac is eenvoudig maar effectief. Het is een waterdichte bak voorzien van een dak, met daarin een laag van circa 60 centimeter grond afkomstig van de toplaag van de akkers van de teler. Deze grond is vermengd met stro. De gemiddelde Nederlandse teler heeft een PhytoBac van 20 à 25 vierkante meter nodig (met een buffertank, dan is er ook voldoende capaciteit voor de opvang van calamiteiten).
Doordat de eigen grond 'gewend' is aan de gewasbeschermingsmiddelen die de teler toepast, is deze grond het meest geschikt om de middelen af te breken. Het stro wordt toegevoegd als leverancier van cellulose, de 'brandstof' voor het bodemleven. Als het afvalwater geleidelijk wordt toegevoegd, en het mengsel dus niet te nat wordt, worden de middelen in het afvalwater vrij snel afgebroken. Na twee jaar wordt minder dan een half procent (of soms helemaal niets meer) van de gewasbeschermingsmiddelen teruggevonden.

Belangrijke voordelen van de PhytoBac zijn: de eenvoud ervan en er is geen effluent. Bovendien is het systeem volledig geïsoleerd van het milieu. Eén keer per jaar moet de teler de grond omzetten en stro toevoegen. Met behulp van een vochtsensor in het mengsel wordt een pomp aangedreven, die vanuit de buffertank het afvalwater op de juiste momenten en in de juiste hoeveelheden toevoegt.
De PhytoBac helpt om te voorkomen dat er afvalwater met restanten gewasbescher- mingsmiddelen in het milieu terechtkomt. Die vervuiling kan onbedoeld ontstaan bij bijvoorbeeld het vullen of het reinigen van de spuittank. Daardoor kunnen er ongewenste puntbelastingen optreden, in bijvoorbeeld grond- en oppervlaktewater.
De inzet van de PhytoBac, gekoppeld aan een goed ingerichte vul- en spoelplaats, kan ongewenste belasting van het milieu voorkomen. Ook hoeven er geen resten afvalwater van het bedrijf te worden afgevoerd. Dit sluit aan bij de Kaderrichtlijn Water en de Europese richtlijn voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

® Phytobac is een geregistreerd handelsmerk van Bayer CropScience