Delen:

Persbericht: Voorgenomen verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw: onverantwoord en onaanvaardbaar

Voorgenomen verbod gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw onverantwoord en onaanvaardbaar

Staatssecretaris Mansveld (PvdA) heeft de Tweede Kamer via een brief laten weten dat zij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw wil verbieden. In juli 2013 stelde zij al vergaande maatregelen aan de Tweede Kamer voor. Zonder overleg met partijen die belang hebben bij gebruik en verkoop van deze producten, heeft zij nu besloten tot een vrijwel volledig verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen buiten de landbouw. Nefyto vindt dit voornemen onverantwoord en onaanvaardbaar.

De particuliere tuinbezitter komt door het plan van Mansveld met lege handen te staan. Een effectieve beheersing van slakken, onkruid, insecten en schimmels is straks niet meer mogelijk. Als alternatief noemt de staatssecretaris het gebruik van kokend water, branders, chloor en schoonmaakazijn. Zij erkent dat hieraan risico’s voor de consument zijn verbonden, maar meent deze met voorlichting te kunnen minimaliseren. De vraag rijst waarom zij dit risico wil lopen als alternatief voor beoordeelde en toegelaten gewasbeschermingsmiddelen, waarover via het etiket en in de tuinvakhandel veel voorlichting wordt gegeven. Het plan van Mansveld zal verder leiden tot een levendig grensverkeer van particulieren die in het buitenland gewasbeschermingsmiddelen zullen aankopen.

De voorgenomen verboden zullen eveneens grote gevolgen hebben voor gemeenten, sportclubs, openbaar vervoer en eigenaren van bedrijfsterreinen. Voor deze partijen zijn grote kostenverhogingen aan de orde, bijvoorbeeld voor bestrijding van onkruid of van insecten in sportvelden. Een aantal belanghebbende organisaties heeft zich in de afgelopen maanden hierover al tot de Tweede Kamer gewend.

Heldere argumenten voor de aanscherping van het beleid - anders dan enkele algemeenheden en de politieke wens van een aantal Kamerleden - zijn niet in de brief terug te lezen. Er zijn geen nieuwe schadelijke nevenwerkingen aan het licht getreden, noch is het beleidsvoornemen anderszins wetenschappelijk onderbouwd. Dit terwijl Staatssecretaris Dijksma van EZ - eveneens van de PvdA - de Tweede Kamer in de afgelopen periode steeds heeft laten weten dat het gewasbeschermingsbeleid op een wetenschappelijke basis zal worden gevoerd. Blijkens de brief is het ook nog maar de vraag of er een juridische grondslag wordt gevonden voor de voorgenomen verboden.

Nefyto heeft geschokt kennis genomen van de brief, omdat de Staatssecretaris een streep wil halen door het toegestane gebruik van door het College toelating gewasbeschermingsmiddelen en biociden zorgvuldig beoordeelde producten. Hierdoor leidt de sector een enorme economische schade. Met dit beleid komt het vertrouwen om te investeren in toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen in Nederland, ook voor de economisch zo belangrijke land- en tuinbouwsector, ernstig onder druk te staan.

Nefyto wil samen met andere belanghebbende partijen in gesprek gaan met staatssecretaris Mansveld en ook met de partijen in de Tweede Kamer over aanpassing van de voorstellen. Nefyto roept belanghebbenden bij het behoud van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw op hun stem te laten horen.

Bijlage: Brief staatssecretaris Mansveld, 3 september jl., “Uitvoering toezegging Nota-overleg 1 juli 2013; gewasbescherming buiten de landbouw “