Delen:

Naar een nieuw Wettelijk Gebruiksvoorschrift

De beoordeling die het Ctgb uitvoert naar aanleiding van een ingediende toelatingsaanvraag, leidt tot een toelatingsbesluit. Op basis van dit besluit wordt een etiket afgeleid. Op dit etiket wordt sinds jaar en dag een Wettelijk Gebruiksvoorschrift en een Gebruiksaanwijzing (WG/GA) onderscheiden. In 2003 is vastgesteld dat de naleefbaarheid en handhaafbaarheid van het WG/GA voor verbetering vatbaar was. Daarom is er vanaf 2004 gewerkt aan een nieuw format voor de wettelijke gebruiksvoorschriften. De gebruiksaanwijzing komt te vervallen en wordt vervangen door Aanbevelingen van de fabrikant.

In het nieuwe WG zullen de gebruiksvoorschriften op een uniforme wijze en in een overzichtelijke tabelvorm zijn opgenomen. Verder wordt ook qua terminologie Voordeel van het nieuwe format is ook dat de etiketvoorschriften beter de beoordeling van het Ctgb weerspiegelen. Zo zullen toepassingsfrequentie, dosering en toepassingsinterval in de toekomst altijd standaard op het etiket zijn vermeld. Thans is dat nog niet altijd het geval.

Nefyto-vertegenwoordigers hebben vanaf de aanvang bij het project – samen met het Ctgb, de AID en de Coördinatoren Effectief Middelenpakket van LTO Nederland – actief meegedacht bij de vormgeving van het nieuwe WG.
In 2008 heeft Nefyto het voortouw genomen bij de implementatie van het nieuwe format. Vermoedelijk vindt in 2009 nog een pilot plaats. Deze moet er toe leiden dat de uiteindelijke invoering zal plaatsvinden binnen een overzichtelijke periode, waarin de werklast voor Ctgb en aanvragers gespreid zal zijn en waarin zo min mogelijk verstoring voor industrie, handel en telers ontstaat.