Delen:

NVWA stuurt per abuis afzetgegevens naar Greenpeace

De vertrouwelijke afzetcijfers waar Greenpeace “de hand op heeft weten te leggen”, zijn naar Greenpeace gestuurd door een administratieve fout bij de NVWA.

Staatssecretaris Van Dam heeft dit aan de Kamer laten weten.

Klik hier voor de brief van staatssecretaris Van Dam.

Toelatingshouders van gewasbeschermingsmiddelen verstrekken verplicht afzetcijfers van gewasbeschermingsmiddelen aan de overheid op basis van de EU-statistiekverordening. Daarmee zijn het vertrouwelijke gegevens die op grond van deze Verordening (EG) 223/2009 uitsluitend voor statistisch doeleinden worden gebruikt. Deze gegevens mogen op basis van de mededingingsregelgeving niet zonder meer openbaar worden gemaakt vanwege de vertrouwelijkheid van deze gedetailleerde verkoopcijfers van individuele bedrijven (en werkzame stoffen). Openbaarmaking gebeurt door de overheid na het aggregeren van gegevens, waarbij het abstractieniveau zo is gekozen dat conform de regelgeving de herleidbaarheid niet meer mogelijk is. De vertrouwelijke informatie blijkt te zijn verstrekt aan Greenpeace door een administratieve fout bij de NVWA. Bij de rechtbank was een beroepsprocedure aanhangig over het niet tijdig beslissen op een Wob-verzoek van Greenpeace aan de NVWA over gegevens over gewasbeschermingsmiddelen. De NVWA heeft per abuis niet aan de rechtbank Amsterdam gemeld dat deze stukken een vertrouwelijk karakter hadden op grond van artikel 8:29 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De rechtbank heeft vervolgens de stukken naar de procespartij Greenpeace gestuurd. Over de gemaakte administratieve fout is Nefyto geïnformeerd en zijn excuses aangeboden. De NVWA heeft maatregelen genomen om soortgelijke situaties in het vervolg te voorkomen.