Delen:

Milieucertificaat voor Cerexagri

Nefyto-deelnemer Cerexagri heeft een productielocatie in Vondelingenplaat bij Rotterdam, waar gewasbeschermingsmiddelen worden geproduceerd. In oktober 2008 heeft Cerexagri het certificaat ISO-14001 behaald voor milieuzorg. Dit certificaat betreft de complete bedrijfsvoering van Cerexagri, dus naast eigen productie ook de productie voor derden en distributie.
"Deze certificering is vrijwillig en niet wettelijk voorgeschreven", zegt managing director Johan Alebregtse. "Als productiebedrijf willen we zorgvuldig omgaan met onze naaste omgeving en met het milieu in het algemeen. Om aan de buitenwereld te laten zien dat we hier serieus mee bezig zijn, hebben we ons milieuzorgsysteem laten toetsen door onafhankelijke instantie."
Waren er grote veranderingen nodig in de bedrijfsvoering om tot certificering te komen. "Nee, die waren niet nodig. Om gecertificeerd te blijven, moeten we wel aantonen dat we voortdurend bezig zijn om onze milieuprestaties te verbeteren. Daarmee wordt milieuzorg een continu verbeterproces."