Delen:

Met DOB het land in

Nefyto-deelnemer Monsanto heeft in samenwerking met enkele betrokken organisaties de zogeheten DOB-methode ontwikkeld, voor onkruidbeheer op verhardingen. In 2008 gaan Monsanto en haar partners een aantal symposia hierover organiseren in het land. Nico Stuijt, commercieel verantwoordelijk voor Nederland, vertelt waarom.

Wat is DOB?
"DOB staat voor duurzaam onkruidbeheer op verhardingen. Monsanto brengt een onkruidbestrijdingsmiddel op de markt dat gebruikt wordt voor onkruidbestrijding op verhardingen, met name door gemeenten en hoveniers. Belangrijk is dat emissie van dit middel naar grond- en oppervlaktewater zodanig geminimaliseerd wordt, dat dit binnen de aanvaardbare normen blijft. Daarvoor heeft Monsanto in samenwerking met Vewin (verenigde drinkwaterbedrijven), waterschap Hollandse Delta en Plant Research International enkele jaren geleden de DOB-methode ontwikkeld. Deze methode omvat richtlijnen voor de uitvoering van onkruidbestrijding op verhardingen.
Eind 2006 besloot het Ctgb dat de DOB-richtlijnen in de etiketvoorschriften opgenomen moesten worden. Met 2007 als overgangsjaar en 2008 als jaar dat het echt in werking treedt."

Wat had dit voor consequenties?
"Dit besluit van het Ctgb betekende dat we snel tot actie moesten overgaan. Met alleen een ander etiket ben je er niet. We zijn in 2007 met een intensieve voorlichtingscampagne begonnen in samenwerking met onze distributeurs. Dat was een succes, we hebben er 500 mensen mee bereikt."

Maar waarom dan in 2008 wederom het land in?
"De voorlichtingsbijeenkomsten in 2007 gingen vooral over de achtergronden en het waarom van DOB. De symposia in 2008 zijn voor dezelfde doelgroep, en met dezelfde partenrs, maar dan zal het vooral gaan over DOB in de praktijk: wat zijn nu werkelijk de regels. We gaan een middagprogramma bieden, dat tevens geschikt is voor de verlenging van de spuitlicentie. Per locatie kiezen we de passende sprekers, want in iedere regio spelen weer andere zaken. Tegelijk zijn de symposia bedoeld als gelegenheid tot ontmoeting voor alle betrokkenen binnen een regio. Denk aan waterkwaliteitsbeheerders, terreineigenaren en uitvoerende partijen. Doen zich later eventuele problemen of vragen voor, dan zijn contacten snel gelegd."

In welk gebied willen jullie deze symposia organiseren?
"Ons streven is om landelijk dekkend te werken."