Delen:

Kennis delen via internet

Begin 2010 heeft Nefyto-deelnemer Syngenta een website gelanceerd waar telers en andere betrokkenen hun kennis en ervaring met betrekking tot gewasbescherming kunnen delen. Begonnen is met de aardappelteelt. Daar is later de sierteelt bij gekomen en medio 2011 is een start gemaakt met de uienteelt. Wanneer de website succesvol blijkt, wil Syngenta in loop van de tijd steeds meer gewassen toevoegen. Syngenta ziet het project ook als leerproces voor zichzelf. Het adres van de website is http://www.growerscorner.nl.

In eerste instantie zijn het vooral de deskundigen van Syngenta zelf die via artikelen en blogs hun kennis ter beschikking stellen. Daarop kan door bezoekers worden gereageerd. Ook kunnen bezoekers zelf informatie op de website plaatsen. Syngenta merkt dat de sector moet wennen aan het gebruik van social media, maar ziet wel dat het bezoekersaantal gestaag stijgt. Er is een Twitter-account aan de website gekoppeld, zodat volgers via Twitter geattendeerd worden op nieuwe informatie die op de website is geplaatst.

De informatie op de website betreft niet alleen de inzet van middelen bij bepaalde ziekten en plagen. Het gaat over gewasgezondheid in het algemeen, de problematiek die telers daarin kunnen tegenkomen, hoe deze problematiek zich ontwikkelt en hoe telers hiermee om kunnen gaan.
Naast actuele informatie over bijvoorbeeld het weer, vindt de bezoeker ook achtergrondartikelen over ziekten en plagen en de gevolgen daarvan. Syngenta doet veel veldonderzoek en bezoekers kunnen via de website volgen hoe dit onderzoek verloopt. Er wordt veel met video gewerkt en er worden ook zogeheten webinars aangeboden. Een webinar is een online seminar.
Ook zijn er pagina's waarop aandacht wordt besteed aan algemene onderwerpen en die bedoeld zijn voor een breder publiek. Denk daarbij aan onderwerpen als voedselveiligheid en biodiversiteit.
Syngenta merkt dat de 'volgers' van de website niet alleen telers zijn, maar ook de groepen rond de telers.