Delen:

Jaarlijkse audit voor Product Stewardship

Het moederconcern van Nefyto-deelnemer Du Pont de Nemours kent een eigen Product Stewardship beleid. In het kader hiervan wordt de Nederlandse (Benelux) vestiging van Du Pont de Nemours jaarlijks geaudit. Deze audit wordt gedaan door een specialist van het moederconcern, die hiervoor vanuit Amerika naar Nederland komt.

Du Pont de Nemours eist van ieder dochterbedrijf dat Product Stewardship een vast onderdeel is van de business planning. Ieder idee en ieder project wordt getoetst aan de eigen Product Stewardship criteria. Voldoet het project hier niet aan, dan wordt het afgelast, ongeacht hoe kansrijk of lucratief het project ook mag zijn.

In het kader van Product Stewardship heeft Du Pont de Nemours Nederland een eigen hulplijn, die 24 uur per dag bereikbaar is. Deze hulplijn is bedoeld voor mensen die urgente vragen hebben over een middel, bijvoorbeeld als er iets is misgegaan. Indien gewenst kan deze hulplijn ook informatie verstrekken aan medisch specialisten met betrekking tot een middel.

De jaarlijkse audit in het kader van Product Stewardship neemt twee dagen in beslag. Er wordt dan getoetst aan de hand van een checklist met 53 onderdelen. Diverse aspecten van Product Stewardship worden beoordeeld, waaronder labelteksten, advertenties, presentaties en procedures. Ook worden samen met de auditor enkele telers bezocht, die hun mening kunnen geven over de middelen en de ondersteuning van Du Pont de Nemours. Suggesties voor verbetering vanuit telers en distributie worden meegenomen in de jaarlijkse audit.

In het kader van Product Stewardship zijn alle medewerkers van Du Pont de Nemours verplicht om ieder jaar een training te volgen over de onderdelen van de FAO Code of Conduct. Deze training wordt afgesloten met een examen.

Jaarlijks kiest Du Pont de Nemours een thema dat extra aandacht krijgt. Bijvoorbeeld persoonlijke beschermingsmiddelen. Dit onderwerp wordt dan verwerkt in iedere presentatie die wordt gehouden. Daarnaast worden voor het Benelux-team specifieke opfriscursussen gehouden over bijvoorbeeld spuittechnieken in glasteelten.