Delen:

Inspraak Nederlands actieplan duurzame gewasbescherming

Als belangenbehartigende organisatie van producenten/toelatinghouders van gewasbeschermingsmiddelen op de Nederlandse markt, reageerde Nefyto in augustus naar aanleiding van de inspraakprocedure op het concept Nederlands Actieplan Duurzame Gewasbescherming (NAP)
Klik hier voor de volledige tekst