Delen:

Inbreng Nefyto in publieke consultatie EU voorstel hormoonverstorende stoffen

Op 15 juni 2016 heeft de Europese Commissie een voorstel gepubliceerd op grond waarvan actieve stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden kunnen worden gekwalificeerd als hormoonverstorend. Dit voorstel zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan de lidstaten.
Op 28 juli 2016 heeft Nefyto in het kader van de publieke consultatie een reactie op dit EU voorstel ingediend.