Delen:

Green Deal Groene Gewasbeschermingsmiddelen

De partijen beogen met de Green Deal de verduur-Green-deal-20140630.jpg
zaming van de gewasbescherming in de land- en tuinbouw te versnellen door de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen met een laag risico voor mens, dier en milieu te vergemakkelijken. Dit gebeurt door het volgen van een aantal concrete aanvraagtrajecten voor toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen, die zullen worden geïnitieerd.

In het kader van deze Green Deal wordt onder groene
gewasbeschermingsmiddelen verstaan: middelen van natuurlijke oorsprong zoals van planten, dieren, micro-organismen of bepaalde mineralen, of nagemaakte middelen die identiek zijn aan de natuurlijke stof, en met een laag risico voor mens, dier, milieu en niet-doelwit organismen.

Van Nefyto (alsook van Artemis) wordt in het kader van deze Green Deal de volgende inzet verwacht:
  1. inventariseren van groene gewasbeschermingsmiddelen die een oplossing kunnen bieden voor de door LTO Nederland en Bionext geïnventariseerde gewasbeschermingsknelpunten in de land- en tuinbouw
  2. leden stimuleren om toelatingen voor groene gewasbeschermingsmiddelen aan te vragen in Nederland
  3. signaleren van lacunes binnen de huidige beoordelingsmethodieken en kennis ter beschikking stellen aan het Ctgb en het Ctgb input leveren in het kader van de opzet van een specifieke behandelingsprocedure voor het behandelen van aanvragen voor de toelating van groene gewasbeschermingsmiddelen om te komen tot een snelle, vereenvoudigde en goed uitvoerbare beoordelingsprocedure
  4. informeren van Partijen met betrekking tot initiatieven van International Biocontrol Manufacturers Association (IBMA) en European Crop Protection Association (ECPA) op het gebied van de goedkeuring van laag-risico stoffen en de toelating van laag-risico middelen binnen de Europese Unie.