Delen:

Gevolgen van een moratorium op neonicotinoïden in beeld gebracht

Deskundigen worden uitgenodigd om verbeteringen in te sturen
Om de gevolgen van een moratorium op het gebruik van neonicotinoiden inzichtelijk te maken, hebben de toelatinghouders voor de belangrijkste teelten in Nederland een impact assessment opgesteld.
Deskundigen worden van harte worden uitgenodigd om verbeteringen op het document naar Nefyto te mailen.
Inmiddels zijn de eerste twee reacties verwerkt en is een aangepaste versie van de impact assessment te downloaden.

Naar aanleiding van de EFSA-evaluatie van de drie neonicotinoïden imidacloprid, thiamethoxam en clothianidin heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de regering wordt gevraagd er voor te zorgen dat er op Europees niveau een moratorium komt op het gebruik van alle toepassingen van deze stoffen. Dit moratorium zou van kracht moeten blijven totdat onomstotelijk is komen vast te staan dat deze middelen geen risico’s voor bijen opleveren.
 
De drie neonicotinoïden kennen in de Nederlandse land- en tuinbouw een breed gebruik in diverse teelten. In veel teelten is de toepassing van deze producten om insectenproblemen onder controle te houden onmisbaar. Een moratorium heeft dan grote gevolgen. Soms zijn er geen alternatieven, soms moet er teruggegrepen worden naar andere middelen en andere toedieningstechnieken. Volgens sommige deskundigen wordt gewasbescherming in deze teelten feitelijk 20 jaar terug gezet in de tijd.
 
Om inzichtelijk te maken wat de gevolgen zijn van een moratorium, hebben de toelatinghouders een impact assessment gemaakt voor de belangrijkste teelten in Nederland. De toelatinghouders hebben daarbij ook teeltdeskundigen geraadpleegd.
 
Nefyto publiceert dit impact assessment als een “open source document”.  Dit wil zeggen dat (teelt) deskundigen van harte worden uitgenodigd om verbeteringen en aanvullingen in te sturen. Hoewel het overzicht zorgvuldig is opgesteld, zijn omissies niet uit te sluiten. Doelstelling is om met dit document zo veel mogelijk overeenstemming te krijgen over de gevolgen van het moratorium, zodat in de verdere politieke besluitvorming deze gevolgen kunnen worden meegewogen.
 
Eventuele bijdragen aan dit open source impact assessment kunt u mailen naar nefyto@nefyto.nl.
We geven er de voorkeur aan als de wijzigingsvoorstellen met “track changes” worden aangegeven.
Uiteraard zullen we een overzicht van de diverse reacties publiceren.
 
Klik hier voor de impact assessment
Klik hier voor het document met de reacties op de impact assessment 

Klik hier voor de Nefyto-notitie “Gevolgen van een moratorium op bepaalde bestrijdingsmiddelen die in verband worden gebracht met toegenomen bijensterfte”
 
Klik hier voor het persbericht