Delen:

Genuanceerd advies Gezondheidsraad over gewasbescherming en omwonenden

 Recent heeft de Gezondheidsraad een advies uitgebracht over gewasbescherming en omwonenden. De Raad stelt dat er enige aanwijzingen zijn (vooral uit buitenlands onderzoek) dat omwonenden gezondheidsrisico’s kunnen lopen door het gebruik van de middelen. De onderzoekscommissie van de Gezondheidsraad ziet er voldoende reden in voor een blootstellingsonderzoek in Nederland.
 
De gewasbeschermingsmiddelenindustrie industrie vindt het van het grootste belang en spant zich tot het uiterste in om te zorgen dat haar producten veilig kunnen worden toegepast. Voor de veiligheid van mens, dier en milieu en dus ook van de omwonenden. Nefyto staat positief ten opzichte van het blootstellingsonderzoek en stelt haar expertise daar uiteraard beschikbaar.
 
Nefyto is blij met de erkenning van de Gezondheidsraad dat de afgelopen decennia veel is gedaan om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen veiliger en duurzamer te maken. Ook via intensieve productbegeleiding en product stewardship projecten, gericht op emissiebeperking, goede landbouwpraktijken, toepassen van de middelen volgens de voorschriften op het etiket) heeft de industrie in belangrijke mate bijgedragen aan dit resultaat.
Voor de gewasbeschermingsmiddelen is productinnovatie belangrijk en daarover zegt de Gezondheidsraad: “Moderne chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn selectiever en beter afbreekbaar en hopen zich minder in het lichaam van mens en dier op dan middelen die vroeger werden gebruikt”.
 
De Gezondheidsraad geeft in haar advies aan dat er al een uitgebreide toelatingsprocedure voor gewasbeschermingsmiddelen is en vermoedt dat het risico voor omwonenden laag zal zijn ten opzichte van het risico voor beroepsmatig blootgestelden. Europees wordt toegewerkt naar een verdere verbetering van de toelatingsprocedure. Totdat die Europese methode klaar is, kunnen bestaande Duitse en Britse methoden worden gehanteerd, aldus de Raad. Nefyto wijst er op dat een aanzienlijk deel van de gewasbeschermingsmiddelen op de Nederlandse markt ook is toegelaten in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Dit betekent dat deze middelen al zijn doorgerekend met de betreffende modellen, en veilig bevonden!
 
Als aanvullende maatregel voor de industrie noemt de Raad dat fabrikanten (en distributeurs) hun voorlichting mede kunnen richten op beperkingen van de risico’s voor omwonenden. Om deze reden is inmiddels samen met LTO, Agrodis en Cumela vorig najaar de campagne “Een goede buur is beter…” gestart, over het belang van het opvolgen van de voorschriften en dat de toepasser zich nog meer bewust wordt van zijn of haar omgeving.